Kullanıcı sözleşmesi

1.    Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Mak‑Par‑San Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), Mak-Par-San Otom. San. Tic. A.Ş. ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin, Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

2.    Tanımlar

2.1.        Mak-Par-San: Mak-Par-San Otom. San. Tic. A.Ş.

2.2.        Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

2.3.        Site: www.makparsan.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

2.4.        Mak-Par-San Hizmetleri: Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Mak-Par-San tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar, alternatif parça numaraları, Mak-Par-San, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Mak-Par-San tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Mak-Par-San tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu duyuru panosundan Kullanıcı'lara duyurulur.

 

 

 

3.    Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1.        Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2.        Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Mak-Par-San tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3.        Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Mak-Par-San tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

 

4.    Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

4.1.        Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi ve Kullanıcının kayıt olurken verdiği elektronik posta adresine Mak‑Par‑San tarafından gönderilen 'link'e', Kullanıcı'nın girmesi ile kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2.        Site'ye üye olabilmek için, onsekiz yaşını doldurmak ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Mak-Par-San tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Onsekiz yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Mak‑Par-San tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

 

 

 

 

5.    Hak ve Yükümlülükler

 

5.1.        Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1.   Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.1.2.   Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat ve kanuni hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Mak-Par-San’ın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Mak-Par-San'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.1.3.   Kullanıcı'ların Mak-Par-San tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Mak-Par-San’ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

5.1.4.   Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Mak-Par-San, Kullanıcı'lar tarafından Mak-Par-San'a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. 

5.1.5.   Kullanıcı'lar, Mak-Par-San’ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. 

5.1.6.   Mak-Par-San’ın sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Mak-Par-San ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Mak-Par-San ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Mak-Par-San, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5.1.7.   Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Mak-Par-San'ın, Mak-Par-San çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Mak-Par-San, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 

5.1.8.   Kullanıcı, Mak-Par-San’ın Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş ve/veya kampanya kapsamında, çekişlilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Mak-Par-San'dan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.9.   Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler ile Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Mak-Par-San’ın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.10.Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.1.11.Mak-Par-San, Kullanıcıları'na kendi inisyatifleri doğrultusunda, Mak-Par-San tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site'nin faaliyet gösterdiği her mecrada Mak-Par-San tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler. 

5.1.12.Kullanıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, MAk-Par-San'ın Ürün'ü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi veya Ürün'e verilen tekfileri iptal etmesi halinde, bu durumdan ötürü Mak-Par-San’ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Mak-Par-San’dan, satın almaya çalıştığı Ürün'ün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.1.13.Kullanıcı, Site'de Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde Mak-Par-San’ın kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


 

5.2.        Mak-Par-San’ın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1.   Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında ve Site kuralları doğrultusunda, Mak-Par-San'ın üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi kendi iradesi ile Kullanıcı'ya karşı bir ek yükümlülük ve sorumluluk altına girmeden, ürünü başka Kullanıcı'lardan herhangi birine teklif etmek hakkına sahiptir. 

5.2.2.   Mak-Par-San, Site'de sergilenen Ürünler'in tüm hukuki sorumluğunun üretici ve/veya üreticilerin Türkiye’deki temsilcilerine ait olduğunu, Ürünler'in daha önce üreticisi veya yetkili satıcılar tarafından Türkiye'de ve Dünya'da piyasaya sürüldüğünü, MAk-Par-San’ın ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

5.2.3.   Mak-Par-San, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Mak-Par-San, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. 

5.2.4.   Site üzerinden, Mak-Par-San’ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Mak-Par-San tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında Mak-Par-San’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

5.2.5.   Mak-Par-San, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Mak‑Par‑San tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Mak-Par-San, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

5.2.6.   Kullanıcı'lar ve Mak-Par-San hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

5.2.7.   Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya "şirket" isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" veya "şirket" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Mak-Par-San Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal veya bloke edebilir. Site içerisinde geçmiş kampanya ve/veya alışverişlerden kazandığı haklarını tek taraflı olarak fes edebilir.

5.2.8.   Mak-Par-San, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişiler tarafından Hak Sahiplerini koruma amacı ile başvuruları inceleyecektir. Mak-Par-San'a hak sahibi olarak koruma ile ilgili yapılan başvurular sonucunda kullanıcılara ilişkin bilgilerin ve/veya kullanıcı erişiminin kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcılar'ın üyeliklerini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

5.2.9.   Mak-Par-San, Kullanıcılar'ın arz ettikleri ürünler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla Kullanıcı’ların Site kullanımlarını ve/veya yapmış olduğu sorgulamaları kullanabilir.

6.    Hizmetler: Mak-Par-San tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde, Kullanıcı'ların Site aracılığıyla, yaptığı işlemlerin daha güvenli yapılması ve ödemesinin daha güvenli gerçekleştirmesi hedefi bulunmaktadır.

 

 

6.1.        Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi

6.1.1.   Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi, Kullanıcı'lar güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve site yöneticilerini Kullanıcı'lar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcı'ların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcı'lar, Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece Mak-Par-San Hizmet'leri ve Site'nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır. 

6.1.2.   Kullanıcı profili oluşturulurken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcı'ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı'ya aittir. Mak-Par-San, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir. 

6.1.3.   Kullanıcı'lar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi'ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, Mak-Par-San’ın konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve Mak-Par-San’ın Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.1.4.   Kullanıcı'ların Kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar, Kullanıcı profilini değiştirme kısmında ayrıntılı olarak tanımlanan bilgiler, hiçbir şart ve koşulda, Mak-Par-San tarafından değiştirilmeyecektir.

6.1.5.   Kullanıcı'lar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı'ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, Mak-Par-San’ın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.6.   Kullanıcı'lar, Mak-Par-San tarafından Site'de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, Mak-Par-San tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini, kampanya ve benzeri alım avantajlarından faydalanmalarını engelleyebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7.    Ücretlendirme: Mak-Par-San, satışa arz için Ürün, destek, ek hizmet'lerle ilgili Hizmet ücretlerini, Site'nin ilgili bölümünde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Kampanya kapsamında olmayan ve/veya belirli süre için ve/veya belirli tarihe kadar geçerli olduğu belirtilmeyen her fiyatı Mak-Par-San kendisi tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

8.    Ürün teslimatı ve süre bilgisi: Mak-Par-San tarafından Site’de stokta olarak belirtilen ürünlerin sipariş edilmesi durumunda siparişinizin işleme alındığına dair onay bilgisi verilecektir. Siparişi alınan her ürün eğer Mak-Par-San’ın çalışma saatleri içerisinde ise o gün aksi takdirde bir sonraki çalışma gününde sevkiyata hazırlanacak ve kullanıcının tercih ettiği kargo şirketine sevki konusunda bilgi verilecektir. Mak-Par-San tarafından önerilen kargo firmaları dışında her hangi bir kargo firması tercih edilmesi durumunda kargo firmasından ürünün Mak-Par-San’dan teslim alınması rica edilecektir. Mak-Par-San tarafından sevikayata hazırlanıp kargoya teslim edilen ürünlerin sevk süreleri tamamen kullanıcının bulunduğu bölgeye ve kargo firmasının verdiği hizmete bağlı olarak değişmekte ve Mak-Par-San kesinlikle sevkiyatta yaşanabilecek aksaklık ve/veya sorunlardan kesinlikle sorumluluk kabul etmez; satışı ve sevkiyatı gerçekleşen her ürünün ayıplı ürün olmadığını taahhüt eder.

9.    İptal ve iade koşulları: Mak-Par-San tarafından kullanıcı’lara sevk edilen her ürün Mak-Par-San hizmet politikaları gereğince satış sonrası hizmetlerine tabii olacaktır. Ürünlerin Mak-Par-San tarafından sevkinde yaşandığına inanılan ürün ile ilgili olarak her hangi bir konuda Kullanıcı’lar her zaman Mak-Par-San ile irtibata geçmek ve bilgi talebinde bulunma hakkına sahiptir. Kullanıcı satışın iptalini talep edebilir; fakat ürünün ve/veya ambalajının kullanılmadığını, deforme edilmediğini ve daha sonra başka bir müşteriye satılabilecek durumda olduğunu taahüt eder ve kanuni iptal ve/veya iade süresini aşmadığı sürece iptal ve/veya talebinde bulunabilir. Türk Ticaret Kanunu ve Tüketici Hakları Derneği’nin uygun gördüğü iptal süresinde Mak-Par-San’a iletilmesi ve Mak-Par-San’ın uygunluk vermesi durumunda satışın iptali ve/veya iadesi gerçekleşecektir.

10. Gizlilik Politikası: Mak-Par-San, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Mak-Par-San, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

11. Diğer Hükümler

11.1.     Fikri Mülkiyet Hakları:

11.1.1.Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Mak-Par-San’ın telif haklarına tabi çalışmalar) Mak-Par-San'a ait olarak ve/veya Mak-Par-San tarafından üçüncü kişilere ait lisans ve telif hakları altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, Mak-Par-San Hizmet'lerini, Mak-Par-San’ın bilgilerini ve Mak-Par-San’ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Mak-Par-San’ın Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı MAk-Par-San’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

11.1.2.Mak-Par-San’ın, Mak-Par-San Hizmet'leri, Mak-Par-San’ın bilgileri, Mak-Par-San telif haklarına tabi çalışmalar, Mak-Par-San ticari markaları, Mak-Par-San ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. 

11.1.3.Kullanıcılar, Mak-Par-San’ın Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

11.2.     Sözleşme Değişiklikleri:

11.2.1.Mak-Par-San, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 

11.2.2.İşbu Kullanıcı Sözleşmesi mevcut kayıtlı tüm kullanıcılar açısından 29 Mart 2014 Cumartesi tarihinde ve bu tarihte ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır.

11.3.     Mücbir Sebepler: Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Mak‑Par-San, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Mak‑Par-San için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Mak-Par-San'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4.     Uygulanacak Hukuk ve Yetki: İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.5.     Sözleşmenin Feshi: İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın  geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Mak‑Par‑San, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Mak-Par-San’ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

11.5.1.Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

11.5.2.Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

11.5.3.Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

12. EK KURALLAR

Kullanıcılar, işbu maddede tanımlanan kuralların Kullanıcı Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile birlikte geçerli olacağını kabul ederler. Kullanıcılar aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.


 

Gizlilik Politikası29 Mart 2014 Cumartesi

 

Bu Gizlilik Politikası, kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığını ve ne şekilde korunduğunu göstermektedir. Mak-Par-San olarak kişisel bilgilerin gizliliğinin muhafaza edilmesi bizim önceliğimizdir. Amacımız, gizlilik ile ilgili uygulamalarımızın kullanıcılar tarafından anlaşılabilir olmasıdır. Kullanıcılarımızın daha kolay okuyabilmesi amacıyla gizlilik uygulamalarına ilişkin kuralları özet bir şekilde oluşturduk.

İşbu Gizlilik Politikası, www.makparsan.com sitesine üye olan tüm kullanıcılar açısından 29 Mart 2014 Cumartesi tarihinde ve bu tarih ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanır.

 

İşbu Gizlilik Politikası, www.makparsan.com sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel bilgilerinizi nasıl yönettiğimizi anlatmaktadır. İşbu Gizlilik Politikası, www.makparsan.com internet sitesi (kısaca Site olarak anılacaktır) aynı zamanda işbu Gizlilik Politikasının yayınlandığı (ana sayfanın en altında yer alan diğer internet siteleri) www.makparsan.com sitesi ile bağlantılı diğer internet siteleri için de geçerlidir.

 

Gizlilik Politikasında yer alan koşulları Sitede yayınlanmak suretiyle her zaman değiştirilebiliriz. Değiştirilen koşullar, Sit'de yayınlandıktan 30 gün sonra geçerlilik kazanır. Ayrıca, Mak-Par-San Duyuru Panosu aracılığıyla veya kendinize ait kullanıcı sayfası'nda yer alan elektronik posta adresiniz aracılığıyla da sizleri bilgilendirebiliriz. Yardım Sayfalarımızda sorularınızın cevaplarını bulamadığınızda, Mak-Par-San Otom. San. Tic. Ltd. Şti. 100. Yıl Bulvarı Kosova İş Merkezi No:137/B Ostim/Ankara adresine posta göndermek veya [email protected] e-posta adresine e-posta gönderemek veya Müşteri Hizmetlerini aramak kaydıyla irtibata geçerek daha çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

İştiraklerimizin, iş ortaklarımızın ve ortak girişimlerimizin gizlilik ile ilgili uygulamaları da, okumakta olduğunuz işbu Gizlilik Politikası ile benzer niteliktedir. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü gerekliliklere bağlı kalarak, Mak-Par-San iştirakleri ile uyumlu bir gizlilik uygulaması sağlamayı amaçlamaktayız. İşbu Gizlilik Politikası'nı ve Mak-Par-San Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul etmekle; kişisel bilgilerinizi, işbu Gizlilik Politikası'nda düzenlendiği şekilde, toplanmasına, saklanmasına, kullanılmasına ve açıklanmasına açıkça onay vermektesiniz. İşbu Gizlilik Politikası, Siteye İlan tarihinden önce kayıt olan kullanıcılar açısından İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, İlan tarihi ve sonrasında kayıt olan kullanıcılar açısından kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanır.

 

 

Sitemizde kişisel bilgileriniz gizlilik politikalarımız da göz önünde bulundurularak depolanmaktadır. Siteyi kim olduğunuzu söylemeksizin veya herhangi bir kişisel bilgi vermeksizin ziyaret edebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayı seçer iseniz, artık Mak-Par-San için anonim bir kullanıcı olmaktan çıkarsınız. Kişisel bilgilerinizi Mak-Par-San'a sağlamayı seçmeniz halinde, bu bilgilerin Mak-Par-San’a ait tesislere ve iştiraklerine aktarılmasına ve saklanmasına onay vermiş olursunuz. Mak-Par-San’ın aşağıdaki belirtilen kişisel bilgilerinizi toplayabileceğini ve saklayabileceğini kabul etmektesiniz;

·         Elektronik posta adresi,

·         Adres ve iletişim bilgileri,

·         Şahıslar için kimlik numarası, şirketler için vergi dairesi ve vergi numarası

·         Bazı hallerde (kullanılan hizmete bağlı olarak) banka hesabı numarası gibi finansal bilgiler.

·         Sitedeki faaliyetlerinize istinaden, gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler (teklif verme, satma, siteye sizin tarafınızdan oluşturulan veya sizin kullanıcı hesabınıza bağlı olan içerikler gibi)

·         Kargo, fatura bilgileri veya bir ürünü satın almak veya kargo etmek için sağlamış olan diğer bilgiler;

·         Site üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler ve Mak-Par-San 'a gönderilen mesajlar

·         Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, Siteyi ziyaret etmenizden, Mak-Par-San hizmetlerini kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler;

·         Her hangi bir şüpheli işlem veya erişim halinde kimliğinizi doğrulamak amacıyla veya Mak-Par-San’ın ilgili politikalarını ihlal ettiğinize dair bir şüphe doğması halinde, sizden ek bilgiler isteyebiliriz (örneğin, adres doğrulamak için kimlik numarası veya fatura gönderilmesi veya listelenen ürünün asıl sahibi olduğunuzu doğrulamak amacıyla bazı ek soruların cevaplanması);

·         Demografik ve navigasyon verileri gibi diğer şirketlerden alınan bilgiler;

·         Üçüncü kişilerden sağlanan ek bilgiler;

 

Sitemizde şirketimiz ve iştirakleri ile paylaştığınız bilgileriniz tarafımızca gizlilik politikaları ve kullanıcıların hakları da göz önünde bulundurularak kullanılabilmektedir. Mak-Par-San’ın kullanıcılarının kişisel bilgileri toplamaktaki başlıca amacı, güvenli, sorunsuz, etkili ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sağlamaktır. Mak-Par-San'ın kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan amaçlarla kullanabileceğini kabul etmektesiniz;

·         Talep ettiğiniz kullanıcı desteğini ve hizmetleri sağlamak;

·         Uyuşmazlıkları ve Sitedeki aksaklıkları çözümlemek;

·         Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak ve Mak-Par-San Kullanıcı Sözleşmesi'ni uygulamak;

·         Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımlarımızı kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek;

·         Mak-Par-San ve Mak-Par-San’ın organik ve inorganik bağlı olduğu grup şirketlerine ilişkin hizmetleri, hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili tercih ettiğiniz iletişim kanalları çerçevesinde sizlere bilgiler vermek;

·         Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek; (Tanıtımlarının gönderilmemesi ile ilgili talimatlar gönderilen elektronik posta da yer almaktadır)

·         Bilgileri doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak.

 

Mak-Par-San tarafından depolanan kişisel bilgileriniz pazarlama faaliyetlerinde de kullanılabilir. Mak-Par-San, pazarlama faaliyetlerinde kullanılması amacıyla kullanıcının açıkça bir rızası olmadığı taktirde; kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilere satmayacak ve kiralamayacaktır. Mak-Par-San kişisel bilgilerinizi, diğer kullanıcıların bilgileri ve diğer şirketlerden topladığımız bilgileri ile birleştirerek hizmetlerimizi, içerik ve tanıtımlarımızı geliştirmek ve kişileştirilmek amacıyla kullanabilecektir. Ayrıca Mak-Par-San, 3. kişilerle pazarlık sonucu saptanmış pazarlama amaçlı tanıtımları gönderebilir. (pazarlama işlemlerinde faaliyete alınan kampanya vs. işlemler ile ilgili bilgi ve tanıtım gibi) Pazarlama amaçlı bu tanıtımları almamak veya reklam-kişiselleştirme programında yer almak istemediğiniz takdirde, Site'deki kişisel sayfanızdaki ayarlarınızı değiştirerek veya elektronik posta da yer alan talimatları izleyerek bu ve benzeri taleplerinizi Mak-Par-San'a iletebilirsiniz.

 

Kişisel bilgileriniz ancak; kişisel bilgilerinizi, hizmetlerimizi sağlamak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, Mak-Par-San hizmet kuralları ve politikalarını uygulamak, satışa sunulan ürün veya içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişilerce ileri sürülen hak ihlali iddialarına cevap vermek veya herhangi bir kişinin hakkını veya güvenliğini korumak amaçlarıyla açıklayabiliriz.

 

Bunun yanı sıra, Mak-Par-San kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan taraflarla paylaşabilir;

·         Müşterek içerik ve hizmet( kayıt, işlemler ve müşteri hizmeti gibi) sağlamak, muhtemel kanuna aykırı işlemlerin ve politika ihlallerinin tespit edilmesine ve önlenmesine yardım etmek ve diğer grup şirketlerin ürünleri, hizmetleri ve tanıtımları ile ilgili olarak yol göstermek amacıyla. Bu hizmetleri talep etmeniz halinde, Grup Şirketlerimiz veya iştiraklerimiz bu bilgileri, faaliyetleri ve hizmetleri ile ilgili pazarlama amaçlı tanıtımlar yapmak amacıyla kullanacaktır.

·         Sözleşmeler çerçevesinde Mak-Par-San'ın ticari faaliyetlerinin yürütülmesine yardım eden hizmet sağlayıcıları ile. (Dolandırıcılık araştırmaları, fatura tahsili, iş ortaklığı ve ödül programları, kullanıcı destek hizmetleri gibi)

·         Mak-Par-San'ın, sizin veya başkaca Mak-Par-San kullanıcılarının hukuki ve cezai sorumluluğuna yol açabilecek bir soruşturma, yasadışı faaliyet veya başkaca faaliyetler ile ilgili bilgi talebinde bulunan adli kurumlar veya diğer devlet kurumları veya üçüncü kişiler ile. Açıklayabileceğimiz bilgiler, kullanıcı kimliğiniz, kullanıcı kimliği geçmişiniz, kişisel kimlik numaranız, adınız, yaşadığınız şehir ve telefon numaranız, e-posta adresiniz, IP adresiniz, dolandırıcılık şikâyetleriniz, teklif ve listeleme geçmişiniz veya ilgili görebileceğiniz diğer tüm bilgileri içerebilir.

·         Hak Sahipleri Koruma Programı katılımcıları ile ilgili dolandırıcılık faaliyetlerinin soruşturulması, fikri mülkiyet hakkı ihlali, korsanlık faaliyetleri; ve gizlilik anlaşmaları veya kanunlar gereğince münhasır takdir yetkimiz ile gerekli veya uygun olduğunu düşündüğümüz başkaca yasadışı faaliyetlerin araştırılması amacıyla. Bu durumda, isim, sokak, şehir, ülke, posta kodu, telefon numarası, elektronik posta adresi ve şirket adı bilgilerini açıklayabiliriz.

·         Diğer ticari kuruluşlar ile. Mak-Par-San'ı devralmayı veya Mak-Par-San ile birleşmeyi düşünen diğer ticari kuruluşlar. (Birleşme durumunda, birleşen şirketin de bu gizlilik politikasını uygulaması istenecektir; kişisel bilgilerinizin bu gizlilik politikasından farklı bir şekilde kullanılacak olması halinde önceden bilgilendirileceksiniz.)

·         Mak-Par-San, adli veya diğer devlet kurumlarından veya 3. kişilerden geçerli bir talep gelmediği hallerde, kişisel bilgileri adli veya diğer devlet kurumlarına veya 3. kişilere açıklamayacaktır. Yukarıda sayılan durumlarla sınırlı olmamak üzere, gizliliğinizi korumak ve gizliliğinize yapılabilecek saldırıları önleyebilmek amacıyla bu bilgilerin açıklanmasının veya kanuna aykırı olabilecek şüpheli işlemlerin bildirilmesinin gerekli olduğu durumlarda ve bu bildirimin muhtemel zararı veya maddi kaybı önleyeceği kanaatinde ise, bu bilgileri açıklayabilir.

 

Mak-Par-San’da paylaştığınız kişisel bilgiler ortak bir bilgisayardan veya internet kafeler gibi ortak kullanıma açık olan alanlardaki bilgisayarlardan Siteye giriş yapmanız halinde, kullanıcı kimliğiniz ve Mak-Par-San’dan gelen hatırlatmalar gibi bazı bilgiler, bilgisayarı sizden sonra kullanan kişi tarafından görüntülenebilir. Bu gibi durumlarda oluşabilecek zarar veya bilgilerinizin üçüncü kişiler tarafından bilgilerinizin ele geçirilmesi, ele geçirilen bilgilerin kullanılması ve neticesinde oluşabilecek zararlardan sorumlu değiliz.

 

Site'de işlemlerinizi tamamlamak için kişisel ve mali bilgilerinin paylaşılmasına olanak sağlamaktadır. Gizlilik ile ilgili oluşturduğunuz uygulamalara ve diğer kullanıcıların gizlilik haklarına saygı göstermenizi desteklemekteyiz. Sizlerin diğer kişiler ile paylaştığınız bilgilerin gizliliği ve güvenliği konusunda garanti verememekteyiz ve bu nedenle, diğer kişiler ile işlem yapmadan önce, işlem içinde bulanacağınız kişilerin gizlilik ve güvenlik uygulamalarını değerlendirmelidir. Gizliliğin korunmasına yardımcı olmak ve işlemlerin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlamak amacıyla kullanıcının yalnızca iletişim, kargo gibi sınırlı bilgilerine erişim olanağı vermenizi öneririz. Her durumda, bilgilerin gizliliğinin korunması ile ilgili tüm yasal düzenlemelere uygun davranmalıdır.

 

Kullanıcı'lara ait bilgileri yalnızca aşağıdaki amaçlarla kullanabileceklerini kabul etmektesiniz;

·         Kullanıcılara daha iyi hizmet verilmesini esas alan durumlar,

·         Satış sonrası taleplerin ve değerlendirmelerin toplanması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması,

·         Her hangi bir ürün alışverişinde yaşanabilecek olumsuz olay ve senaryolar ile ilgili geri bildirim ve sorunun çözülmesi için iletişim,

·         Ürün iadesi ve benzeri durumlar ile ilgili gerekli görüşme, çalışma ve geri bildirimler.

 

Bazı sayfalarımızda, internet sayfası akışımızı analiz etmemize, hizmetlerimizi kişiselleştirme, içerik ve reklamlarımızın tanıtım etkinliğini ölçmemize ve güvenliğimizi geliştirmemize yardımcı olması amacıyla "çerezler" (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) kullanmaktayız.Çerezler hakkında bilmeniz gereken birkaç önemli husus şöyledir:

·         Bazı özellikleri, yalnızca çerezlerin kullanılması halinde sunmaktayız.

·         Çerezleri, sizleri belirlemek ve oturumunuzun açık kalmasını sağlamak amacıyla kullanıyoruz.

·         Çoğu çerezler "oturum çerezleri" dir. Oturumun kapatılması ile sabit sürücünüzden otomatik olarak silinmektedir.

·         Çerezleri, internet tarayıcınız izin veriyor ise, her zaman reddedebilirsiniz; ancak bu halde Sitemizdeki bazı özelliklere ulaşmanız mümkün olmayabilir.

·         Sitenin belirli sayfalarında ve kontrolümüz dışında üçüncü kişilerin çerezleri ile de karşılaşmanız mümkündür. (örneğin, ürün tanıtım sayfasından link verilen bir internet sitesine girilmesi halinde, bu internet sayfasında da çerezler olabilir) Bu tür üçüncü kişilerin sayfalarına yönlendirilmeniz durumunda, üçüncü kişilerin sayfalarında oluşabilecek olumsuz durumlar, ve oluşabilecek zararlardan firmamız sorumlu değildir. Üçüncü kişilerin sayfalarından gelebilecek her türlü çerez kurabiye ve diğer zararlı yazılımlardan tarafınız sorumludur.

 

İstenmeyen mesajlar, sahte e-postalar ve casus yazılımlar, kullanıcılarımız tarafından istenmeyen mesajlar hoş karşılanmamaktadır. Mak-Par-San sizinle tercihleriniz doğrultusunda iletişim kurabilecektir, bu nedenle Mak-Par-San'daki iletişim tercihlerinizi belirlediğinizden emin olunuz. Mak-Par-San’ın iletişim araçlarını kullanarak istenmeyen mesajlar veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin ihlal edecek nitelikte içerikler gönderilmemektedir. Böyle bir durumda, ilgili istenmeyen ve yanıltıcı mesajları Mak-Par-San'a  bildiriniz. İstenmeyen mesajlar, virüsler, elektronik dolandırıcılık (yemleme) saldırıları ve başkaca kötü niyetli faaliyetler veya kanuna aykırı ve yasaklanan içerikleri kontrol etmek amacıyla mesajları otomatik olarak kontrol etmekte ve manuel olarak filtrelemekteyiz. Veri tabanımızda kayıtlı olan elektronik posta adresi ve diğer kişisel ve mali bilgileri kalıcı olarak saklamamakta veya herhangi bir pazarlama amacı ile kullanmamaktayız. Bu elektronik posta adreslerini kiralamamakta veya satmamaktayız.

 

Kullanıcı hesabının güvenliği için sizinde yardımınıza ihtiyacımız olduğunu unutmayınız. Şifreniz, kullanıcı hesabınızın anahtarıdır. Özgün numaralar, harfler ve özel karakterler kullanınız ve Mak-Par-San şifrenizi hiç kimse ile paylaşmayınız. Şifrenizi veya kişisel bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmanız halinde, hesabınız adına yapılan tüm eylemlerden sizin sorumlu olacağınızı unutmayınız. Şifreniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmeniz, kişisel bilgileriniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmenize yol açabilir ve dolayısıyla sizin adınıza başkaları tarafından gerçekleştirilen ve hukuken bağlayıcı işlemlerin muhatabı olabilirsiniz. Bu nedenle şifrenizin güvenliğinin herhangi bir nedenle tehlikeye girmesi halinde, derhal Mak-Par-San'a bildirimde bulunmalı ve şifrenizi değiştirmelisiniz.

 

Siteye giriş yaparak, kişisel bilgilerinizin çoğunu görebilir ve değiştirebilirsiniz. Genel olarak, kimlik doğrulanmasını yapmamız mümkün olmadığından kişisel bilgilerinizi manuel olarak değiştirememekteyiz. Bu nedenle, kişisel bilgilerinizin değişmesi gerektiğinde veya bu bilgilerin doğru olmaması halinde bu bilgileri derhal güncelleştirmelisiniz. Mak-Par-San müşteri hizmetleri destek hattına başvurmanız halinde, mümkün olan en kısa zamanda, yaptığınız işleme göre ve yasal düzenlemelere uygun olarak hesabınız kapatılarak, kişisel bilgilerinizin görüntülenmesi engellenecektir. Kapatılan hesaplara ait kişisel bilgiler, yasal gereklilikler, dolandırıcılığın önlenmesi, uyuşmazlıkların çözülmesi, arızaların giderilmesi, soruşturmalara yardımcı olunması ve yasalarca izin verilen diğer tüm eylemler için muhafaza edilmektedir.

 

Verilerin korunması gereken değerler olduğunu düşünmekteyiz, bu nedenle de kişisel bilgilerinizin yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için birçok araç (kriptolama, şifreler, fiziksel güvenlik vb.) kullanmaktayız. Sizlerin de bildiği üzere üçüncü kişiler, hukuka aykırı olarak iletişiminizi veya kişisel hesabınızı ele geçirebilir ve hesabınızı sizin istemeyeceğiniz şekillerde değerlendirmek isteyebilir. Site'den kişisel bilgilerinizi ele geçirebilir, elde ettikleri kişisel bilgilerinizi kötü amaçlarla kullanabilir veya suiistimal edebilir. Bu nedenle, gizliliğinizi korumak için büyük bir çaba göstermemize rağmen, kişisel bilgilerinizin veya kişisel bilgilerinizin her zaman gizli kalacağı yönünde bir söz vermek mümkün değildir.

 

Kişisel bilgilerinizin üçüncü kişiler ile paylaşılması ile ilgili bilmeniz gerekenler. Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Gizlilik Politikası, yalnızca Mak-Par-San tarafından toplanan kişisel bilgilerinizin kullanılması ve açıklanmasına ilişkindir. Sitede veya başka internet sitelerinde teklif verenler, alıcılar ve satıcılar gibi diğer kişilere kişisel bilgilerinizi açıklamanız halinde, bu bilgilerin diğer kişiler tarafından kullanılması veya açıklanması farklı kurallara tabi olabilir. Mak-Par-San’ın üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarını denetlememektedir ve kişisel bilgilerinizin üçüncü kişiler tarafından kullanılması, bu kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olacaktır. Kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilere açıklamadan önce, konu hakkında bilgi istemenizi öneririz. Üçüncü kişiler ile kişisel bilgilerinizin paylaşmanız sonucunda oluşacak zarar ve maddi yaptırımlardan firmamız kesinlikle sorumluluk kabul etmemektedir.

 

 

 


 

 


Temel Gizlilik Kurallarımız;

1.    Mak-Par-San, pazarlama faaliyetlerinde kullanılması amacıyla kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilere satmayacak ve kiralamayacaktır ve Gizlilik Politikasında yer alan şartlar veya açık rızanız doğrultusunda kişisel bilgiler paylaşılacaktır.

 

2.    Mak-Par-San tarafından üçüncü kişi ve taraflara sağlanan bilgileriniz, rızanız olmaksızın üçüncü kişi ve taraflarca herhangi bir şekilde satılmayacak veya herhangi bir şekilde açıklanmayacaktır. 

 

3.    Kişisel bilgilerinizi, sitede sunulan hizmetlerimizin daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla hizmet verecek olan Dahili Hizmet Sağlayıcılarımız ile veya gerektiğinde herhangi bir hizmetin sağlanması amacıyla gizlilik sözleşmeleri çerçevesinde diğer sağlayıcılar ile paylaşılabiliriz.

 

4.    İdari kurumlar ve cezai soruşturma yürüten adli kurumlar tarafından gelen geçerli talepler doğrultusunda bazı kişisel iletişim bilgilerinizi, Gizlilik Politikasına uygun olarak paylaşılabiliriz.

 

5.    Bana Özel sayfanızda yer ayarlar bölümü aracılığyla sizlerle ne şekilde iletişime geçilmesi ile ilgili seçenekler sunmaktayız. 

 

6.    Gizlilik Politikasının değişmesi halinde, değişikliklerin sizlerle bildirecek ve de size söz konusu değişiklikleri reddetme imkanını sağlayacağız.

 

7.    Kullanıcı hesabınızda yer alan kişisel bilgilerinizi değiştirmenizi sağlayacağız böylelikle bilgileriniz güncelleyebileceksiniz. 

 

8.    Kişisel Bilgilerinize erişen Diğer Grup Şirketlerimiz en az Makparsan'un yaptığı şekilde Gizlilik Politikasında yer alan şartlara uygun olarak kişisel bilgilerinizi koruyacaktır.

 

9.    Kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, Makparsan sağlam, güvenli bir teknoloji ve gizliliğin korumasına ilişkin başka programlar kullanacaktır.